NAV Osterøy - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhuset, 5282 LONEVÅG

Telefaks

53045421

Organisasjonsnummer

991360301

Kontornummer

1253

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 5282 Lonevåg

Åpningstider
Mandag10:00 - 12:00Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag10:00 - 12:00Timeavtaler også utanom opningstida.
OnsdagStengtTimeavtaler også utanom opningstida.
Torsdag10:00 - 12:00Timeavtaler også utanom opningstida.
Fredag10:00 - 12:00Timeavtaler også utanom opningstida.