NAV Oslo - kontorinformasjon

Besøksadresse

C. J. Hambros plass 2 D, 0164 OSLO

Epost

nav.oslo@nav.no

Telefon

22822000

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 300 Alnabru, 0614 OSLO

Opplysninger

Ønsker du å kontakte ditt lokale NAV-kontor på telefon, må du ringe tlf. 55 55 33 33.

NAV Serviceenhet Oslo utfører interne administrative oppgaver for NAV Oslo som poståpning, postsortering, registrering og drift av fjernarkiv.

Søk etter ditt NAV-kontor

Kontornummer

0300