NAV Oppfølging utland - kontorinformasjon

Telefon

21073700

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 320, 0614 OSLO

Kontornummer

0393

Publikumsmottak

OSLO

Gullhaugveien 7, 0614 OSLO

Åpningstider
Mandag09:00 - 15:00
Tirsdag09:00 - 15:00
Onsdag09:00 - 15:00
Torsdag09:00 - 15:00
Fredag09:00 - 15:00