NAV Øksnes - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhusgata 21, Myre

Åpningstid

Betjent publikumsmottak man, tir, tor 1000–1400. Åpent for avtalte timeavtaler hver dag 0900-1500.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhusgata 21, 8430 Myre

Telefaks

75 42 71 21

Kontornummer

1868

Organisasjonsnummer:

891 379 692