NAV Odda - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08:00–15:30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 393, 5751 ODDA

Telefaks

53045331

Organisasjonsnummer

994018582

Kontornummer

1228

Publikumsmottak

Sørfjordsenteret

Eitrheimsvegen 32, 5750 Odda

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
OnsdagStengtTimeavtaler også utanom opningstida.
Torsdag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
FredagStengtTimeavtaler også utanom opningstida.