NAV Notodden - kontorinformasjon

Besøksadresse

Heddalsveien 28 B, Notodden

Åpningstid

Åpent fra kl. 12.00 til kl. 15.00 mandag og onsdag, og fra kl. 09.00 til kl. 15.00 tirsdag, torsdag og fredag. Timeavtaler alle dager.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 64, 3671 Notodden

Telefaks

35 11 39 21

Kontornummer

0807

Organisasjonsnummer:

991 369 252