NAV Nordland - kontorinformasjon

Besøksadresse

Haakon Vii gate 98, 8004 BODØ

Telefon

22822000

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 374, 8001 BODØ

Telefaks

75426601

Kontornummer

1800