NAV Nordkapp - kontorinformasjon

Besøksadresse

Storgata 1 A, 9750 Honningsvåg

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 123, 9751 Honningsvåg

Telefaks

78 38 90 01

Kontornummer

2019

Organisasjonsnummer:

990 231 125