NAV Nord-Trøndelag - kontorinformasjon

Besøksadresse

Statens hus (Strandveien 38)

Telefon

22 82 20 00 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2615, 7734 Steinkjer

Kontornummer

1700

E-post

nav.nord-trondelag@nav.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Opplysninger

Mediakontakt: Bjørn Magne Lyngstad: 924 55 886 | Fylkesdirektør Vegard Rydningen: 924 96 080.