NAV Nord-Fosen Åfjord - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, Åfjord

Åpningstid

Publikumsmottak mandag, onsdag og fredag 09.00–15.00, stengt tirsdag og torsdag (timeavtaler også utenom åpningstid)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

7170 Åfjord

Telefaks

73 43 79 61

Kontornummer

1630

Organisasjonsnummer:

892 982 392