NAV Nord-Fosen Åfjord - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, Åfjord

Åpningstid

Åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag 09.00–15.00, og åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 - 15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

7170 Åfjord

Telefaks

73 43 79 61

Kontornummer

1630

Organisasjonsnummer:

892 982 392