NAV Nord-Fosen Åfjord - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Rådhuset, Åfjord

Åpningstid

Publikumsmottak: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 09.00–15.00. Stengt tirsdag (timeavtaler også utenom åpningstid)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

7170 Åfjord

Telefaks

73 43 79 61

Kontornummer

1630

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss