NAV Nittedal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhusveien 3

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 144, 1482 Nittedal

Telefaks

67 25 64 41

Kontornummer

0233

Opplysninger

NAV Forvaltnig Skedsmo:
- Barnebidrag
- Foreldrepenger
- Kontantstøtte
- Supplerende stønad
- Gravferdsstønad
- Rehabiliteringspenger
- AAP
- Sykepenger
- Forsikring
- Yrkesskade/ménerstatning
- Feilutbetaling
- Dagpenger
- Individstønad

NAV Forvaltning Ski:
- Enslig forsørger
- Barnetrygd
- Stønad ved barn og nære pårørende (kap 9)
- Grunn- og hjelpestønad
- Ortopedi
- Høreapparater

Områder kontoret dekker: Nittedal

Organisasjonsnummer:

991 359 516