NAV Nittedal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhusveien 3, 1482 Nittedal.

Åpningstid

Publikumsmottak: åpent for drop in 12–14 alle dager. Åpent for timeavtaler mandag til fredag.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 144, 1482 Nittedal

Telefaks

67 25 64 41

Kontornummer

0233

OpplysningerNAV Nittedal er stengt 16.03.17 (grunnet intern opplæring).

Områder kontoret dekker: Nittedal

Organisasjonsnummer:

991 359 516