NAV Nittedal - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Moveien 2

Åpningstid

09.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 144, 1483 Hagan

Telefaks

67 25 64 41

Kontornummer

0233

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Opplysninger

NAV Forvaltnig Skedsmo:
- Barnebidrag
- Foreldrepenger
- Kontantstøtte
- Supplerende stønad
- Gravferdsstønad
- Rehabiliteringspenger
- AAP
- Sykepenger
- Forsikring
- Yrkesskade/ménerstatning
- Feilutbetaling
- Dagpenger
- Individstønad

NAV Forvaltning Ski:
- Enslig forsørger
- Barnetrygd
- Stønad ved barn og nære pårørende (kap 9)
- Grunn- og hjelpestønad
- Ortopedi
- Høreapparater

Områder kontoret dekker: Nittedal