NAV Nesset - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset

Åpningstid

10.00–15.00, stengt for publikum onsdag

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

6460 Eidsvåg I Romsdal

Telefaks

70 32 16 31

Kontornummer

1543

Organisasjonsnummer:

993 781 282