NAV Nesset - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kommunehuset

Åpningstid

Publikumsmottaket er åpent for drop-in (uten forhåndsavtale) mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 - 15.00. Samtaler utenom denne åpningstiden kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

6460 Eidsvåg I Romsdal

Telefaks

70 32 16 31

Kontornummer

1543

Organisasjonsnummer:

993 781 282