NAV Nes - kontorinformasjon

Besøksadresse

Jordeslykkja 6

Åpningstid

Mandag, onsdag, fredag 10.00–15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Jordeslykkja 6, 3540 Nesbyen

Kontornummer

0616

Organisasjonsnummer:

993 156 523