NAV Nedre Eiker - kontorinformasjon

Besøksadresse

Arbeidergata 34

Åpningstid

10.00–14.00 Ellers etter avtale

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30 (telefontid)

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 54, 3051 Mjøndalen

Telefaks

31 02 89 51

Kontornummer

0625

Organisasjonsnummer:

993 158 356