NAV Naustdal - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Tunavegen 6, 6817 NAUSTDAL

Telefaks

57016001

Organisasjonsnummer

992974982

Kontornummer

1433

Publikumsmottak

Naustdal

Tunavegen 7, 6817 Naustdal

Åpningstider
MandagStengtTimeavtalar også utanom opningstida.
TirsdagStengtTimeavtalar også utanom opningstida.
OnsdagStengtTimeavtalar også utanom opningstida.
TorsdagStengtTimeavtalar også utanom opningstida.
FredagStengtTimeavtalar også utanom opningstida.