NAV Naustdal - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Tunavegen 6, 6817 NAUSTDAL

Telefaks

57016001

Organisasjonsnummer

992974982

Kontornummer

1433

Publikumsmottak

Naustdal

Tunavegen 7, 6817 Naustdal

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.
TirsdagStengtTimeavtalar også utanom opningstida.
Onsdag12:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.
TorsdagStengtTimeavtalar også utanom opningstida.
Fredag12:00 - 14:00Timeavtalar også utanom opningstida.