NAV Narvik - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kongens gate 51, Narvik

Åpningstid

Åpent for drop-in (mandag, tirsdag, torsdag og fredag 1000–1400). Åpent for timeavtaler (onsdag).

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 806, 8512 Narvik

Telefaks

75 42 68 21

Kontornummer

1805

Organisasjonsnummer:

991 370 668