NAV Narvik - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kongens gate 51, Narvik

Åpningstid

Betjent publikumsmottak mandag, tirsdag, torsdag og fredag 1130–1430. Åpent for avtalte timeavtaler alle ukedager 0800-1530.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 806, 8512 Narvik

Telefaks

75 42 68 21

Kontornummer

1805

Organisasjonsnummer:

991 370 668