NAV Moss - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00 - 15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 158, 1501 MOSS

Telefaks

69011731

Opplysninger

Åpningstid for kontoret: Sommertid (15.mai – 15.september) : 08.00 – 15.00
Vintertid (16. september – 14. mai) : 08.00 – 15.45

Kontoret følger kanalstrategien og tjenestepakkene.

Åpningstid for drop in/publikumsmottak : 10.00 – 14.00
Henvendelser for korrigering av meldekort og supplerende stønad betjenes i tidsrommet 12.00 -14.00

Søknader på kommunal tjeneste(sosialsøknader) kan leveres i publikumsmottaket.
Tilleggsdokumentasjon til sosialsøknad og dokumenter til forvaltere kan leveres i publikumsmottak.

11 PC’er er til disposisjon for selvbetjening.

Veiledere i publikumsmottak har ikke tilgang til fagsystemer/program og kan således ikke besvare spørsmål om sak eller utbetalinger.

Det er ikke behov for timeavtale for å søke på ordinær sosialhjelp.
Nødhjelp håndteres i mottak.

Depositumsgaranti skal henvises til Moss kommune.
Boligsosialavdeling har sitt kontor i samme bygg som NAV Moss

Saksbehandlingstid på sosialhjelp er 3 uker

Organisasjonsnummer

994672878

Kontornummer

0104

Publikumsmottak

Moss

Kongens gate 34, 1530 Moss

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Tirsdag10:00 - 14:00Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Onsdag10:00 - 14:00Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag10:00 - 14:00Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Fredag10:00 - 14:00Timeavtaler også utenom åpningstiden.