NAV Mosjøen - kontorinformasjon

Besøksadresse

C.M. Havigs gate 45, Mosjøen

Åpningstid

Åpent for drop-in (mandag, onsdag, fredag 1000–1400). Åpent for timeavtaler (tirsdag, torsdag 0900-1500).

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 579, 8651 Mosjøen

Telefaks

75 42 70 41

Kontornummer

1824

Organisasjonsnummer:

991 379 657