NAV Mosjøen - kontorinformasjon

Besøksadresse

C.M. Havigs gate 45, Mosjøen

Åpningstid

Publikumsmottak: Man- ons- og fredag KL. 10:00 - 14:00. Tirs- og torsdag stengt: Timeavtaler også utenom åpningstid.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 579, 8651 Mosjøen

Telefaks

75 42 70 41

Kontornummer

1824

Organisasjonsnummer:

991 379 657