NAV Mosjøen - kontorinformasjon

Besøksadresse

C.M. Havigs gate 45, Mosjøen

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00, onsdag stengt (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 579, 8651 Mosjøen

Telefaks

75 42 70 41

Kontornummer

1824

Organisasjonsnummer:

991 379 657