NAV Møre og Romsdal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Godtfred Lies plass 3, 6415 MOLDE

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Gotfred Lies plass 3, 6415 MOLDE

Kontornummer

1500