NAV Molde - kontorinformasjon

Besøksadresse

Moldetrappa 2

Åpningstid

Publikumsmottaket er åpent for drop-in (uten forhåndsavtale) mandag - fredag kl. 12.30 - 14.30. For selvbetjening og avtalte møter/samtaler er det åpent mandag - fredag kl. 10.00 - 14.30. Samtaler kan avtales via nav.no - Ditt NAV - Innboks, eller på telefon 55 55 33 33.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00 - 15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Moldetrappa 2, 6415 Molde

Telefaks

70 32 23 01

Kontornummer

1502

Opplysninger

NB! Åpningstid er fra kl. 10.00 til 14.00 i perioden f.o.m. 15. juli t.o.m. 9. august.

Organisasjonsnummer:

994 011 391