NAV Molde - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Moldetrappa 2

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.30 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Moldetrappa 2, 6415 Molde

Telefaks

70 32 23 01

Kontornummer

1502

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Opplysninger

NB! Åpningstid er fra kl. 10.00 til 14.00 i perioden f.o.m. 15. juli t.o.m. 9. august.