NAV Molde - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00 - 15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Moldetrappa 2, 6415 MOLDE

Telefaks

70322301

Organisasjonsnummer

994011391

Kontornummer

1502

Publikumsmottak

Molde

Moldetrappa 2, 6415 Molde

Åpningstider
Mandag10:00 - 12:00For avtalte møter/samtaler er det åpent kl. 10.00 - 14.30.
Tirsdag10:00 - 12:00For avtalte møter/samtaler er det åpent kl. 10.00 - 14.30.
Onsdag10:00 - 12:00For avtalte møter/samtaler er det åpent kl. 10.00 - 14.30.
Torsdag12:00 - 14:00For avtalte møter/samtaler er det åpent kl. 10.00 - 14.30.
Fredag10:00 - 12:00For avtalte møter/samtaler er det åpent kl. 10.00 - 14.30.