NAV Modum - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bergkrystallen 1, Åmot

Åpningstid

Alle dager 10.00–14.00. Ellers etter timeavtale.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Bergkrystallen 1, 3340 Åmot

Kontornummer

0623

Organisasjonsnummer:

994 477 889