NAV Modum - kontorinformasjon

Besøksadresse

Bergkrystallen 1, Åmot

Åpningstid

Mandag og torsdag10:00–14:00, Tirsdag og fredag 12:00-14:00. Onsdag stengt. Ellers etter timeavtale.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Bergkrystallen 1, 3340 Åmot

Kontornummer

0623

Organisasjonsnummer:

994 477 889