NAV Modum - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Bergkrystallen 1, 3340 ÅMOT

Telefaks

31029251

Organisasjonsnummer

994477889

Kontornummer

0623

Publikumsmottak

Åmot

Bergkrystallen 1, 3340 Åmot

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00Ellers etter timeavtale
Tirsdag12:00 - 14:00Ellers etter timeavtale
OnsdagStengtEllers etter timeavtale
Torsdag10:00 - 14:00Ellers etter timeavtale
Fredag12:00 - 14:00Ellers etter timeavtale