NAV Midtbyen - kontorinformasjon

Besøksadresse

Statens hus, Prinsens gate 1 (inngang Tinghusgata)

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2994 Sluppen, 7438 Trondheim

Telefaks

73 43 80 01

Kontornummer

1603

Organisasjonsnummer:

993 267 856