NAV Midtbyen - kontorinformasjon

Besøksadresse

Statens hus, Prinsens gate 1 (inngang Tinghusgata)

Åpningstid

Åpent for drop-in 10.00–14.00, og åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 - 15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2994 Sluppen, 7438 Trondheim

Telefaks

73 43 80 01

Kontornummer

1603

Organisasjonsnummer:

993 267 856