NAV Meløy - kontorinformasjon

Besøksadresse

Gammelveien 9, Ørnes

Åpningstid

Publikumsmottak mandag, onsdag og fredag 12.00–14.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 213, 8151 Ørnes

Telefaks

21 05 40 61

Kontornummer

1837

Organisasjonsnummer:

994 004 042