NAV Meldal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, Meldal

Åpningstid

Publikumsmottak mandag, onsdag og fredag 10.00–14.00, stengt tirsdag og torsdag (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kvamsveien 2, 7336 Meldal

Telefaks

73 43 79 01

Kontornummer

1636

Organisasjonsnummer:

992 982 322