NAV Meldal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, Meldal

Åpningstid

Åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag 10.00–14.00, og åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 - 15.00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kvamsveien 2, 7336 Meldal

Telefaks

73 43 79 01

Kontornummer

1636

Organisasjonsnummer:

992 982 322