NAV Meløy - kontorinformasjon

Besøksadresse

Gammelveien 9, Ørnes

Åpningstid

Publikumsmottak: Man- ons- og fredag 10:00 - 14:00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 213, 8151 Ørnes

Telefaks

21 05 40 61

Kontornummer

1837

Organisasjonsnummer:

994 004 042