NAV Meløy - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Gammelveien 9, Ørnes

Åpningstid

Publikumsmottak: Man- ons- og fredag 10:00 - 14:00

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 213, 8151 Ørnes

Telefaks

21 05 40 61

Kontornummer

1837

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss