NAV Medlemskap og avgift - kontorinformasjon

Telefon

+47 21 07 37 00

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO

Telefaks

21069101

Opplysninger

Organisasjonsnummer 991 076 573

Kontornummer

4530