NAV Måsøy - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 124, 9691 HAVØYSUND

Telefaks

21051611

Organisasjonsnummer

994672495

Kontornummer

2018

Publikumsmottak

Havøysund

Strandgata 149, 9690 Havøysund

Åpningstider
Mandag11:00 - 14:00Timeavtaler fra 0900-1500.
Tirsdag11:00 - 14:00Timeavtaler fra 0900-1500.
OnsdagStengtTimeavtaler fra 0900-1500.
Torsdag11:00 - 14:00Timeavtaler fra 0900-1500.
FredagStengtTimeavtaler fra 0900-1500.