NAV Marnardal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhuset, 4534 Marnardal

Åpningstid

Kontoret betjener timeavtale alle dager 09.00–15.00. Åpningstider for drop-in: mandag, onsdag og fredag fra 12.00–14.00.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhuset, 4534 Marnardal

Telefaks

38 53 06 71

Kontornummer

1021

Opplysninger


Organisasjonsnummer:

993 264 059