NAV Marnardal - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Holbæk Eriksens gate 10, 4517 MANDAL

Telefaks

38530671

Opplysninger

NAV-kontorene i Lindesnes, Mandal og Marnardal, samt flyktningkontoret i Lindesnes, samlokaliseres i Holbæk Eriksensgate 10 i Mandal fra 23. september.

Selv om NAV-kontorene samlokaliseres, vil det fremdeles være tre NAV kontor frem til 01.01.2020. Du som bruker vil ikke merke annen endring enn nye lokaler, dersom du er fra Lindesnes eller Marnardal.

Åpningstiden vil være 08.00-15.30 for timeavtaler, og 12.00-14.00 for drop-in.

De nettbaserte tjenestene på nav.no, inkludert søknad om sosialhjelp, er tilgjengelige hele døgnet.

Organisasjonsnummer

993264059

Kontornummer

1021

Publikumsmottak

MANDAL

Holbæk Eriksens gate 10, 4517 MANDAL

Åpningstider
Mandag12:00 - 14:00NAV Marnardal holder nå til i Mandal, timeavtaler også utenom åpningstiden.
Tirsdag12:00 - 14:00NAV Marnardal holder nå til i Mandal, timeavtaler også utenom åpningstiden.
Onsdag12:00 - 14:00NAV Marnardal holder nå til i Mandal, timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag12:00 - 14:00NAV Marnardal holder nå til i Mandal, timeavtaler også utenom åpningstiden.
Fredag12:00 - 14:00NAV Marnardal holder nå til i Mandal, timeavtaler også utenom åpningstiden.