NAV Mandal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Holbæk Eriksens gate 10, 4517 Mandal

Åpningstid

Publikumsmottak 12.00–14.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Holbæk Eriksens gate 10, 4517 Mandal

Telefaks

38 53 06 01

Kontornummer

1002

Områder kontoret dekker: Mandal kommune

Organisasjonsnummer:

992 982 845