NAV Luster - kontorinformasjon

Besøksadresse

Øygata 9

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–14.00 måndag, tysdag og torsdag. Onsdag og fredag ope for timeavtalar

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 114, 6866 Gaupne

Telefaks

57 01 58 71

Kontornummer

1426

Organisasjonsnummer:

994 842 129