NAV Lurøy - kontorinformasjon

Telefon

55553333

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhuset, 8766 LURØY

Telefaks

75427661

Organisasjonsnummer

993258601

Kontornummer

1834

Publikumsmottak

Lurøy Rådhus

Lurøy Rådhus, 8766 Lurøy

Åpningstider
Mandag10:00 - 14:00Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Tirsdag10:00 - 14:00Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Onsdag10:00 - 14:00Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Torsdag10:00 - 14:00Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.
Fredag10:00 - 14:00Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1500.