NAV Lindesnes - kontorinformasjon

Besøksadresse

Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes (Lindesnes rådhus, Vigeland)

Åpningstid

Publikumsmottak 10.00–12.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 163, 4524 Lindesnes

Telefaks

38 53 09 51

Kontornummer

1029

Organisasjonsnummer:

994 673 114