NAV Lindås - kontorinformasjon

Besøksadresse

Knarvik senter, Kvernhushaugane 2

Åpningstid

Publikumsmottak måndag, tysdag, torsdag og fredag 10.00–12.00. Onsdag etter avtale.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kvernhushaugane 2, 5914 Isdalstø

Telefaks

53 04 49 61

Kontornummer

1263

Områder kontoret dekker: Lindås kommune

Organisasjonsnummer:

993 264 393