NAV Lindås - kontorinformasjon

Help

Besøksadresse

Knarvik senter, Kvernhushaugane 2

Åpningstid

Publikumsmottak måndag, tysdag, torsdag og fredag 10.00–15.00 (timeavtaler også utanom åpningstida), onsdag berre ope for avtalte møte og gruppeinnkallingar

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kvernhushaugane 2, 5914 Isdalstø

Telefaks

53 04 49 61

Kontornummer

1263

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Områder kontoret dekker: Lindås kommune